Louella Gerritsen

Louella heeft al vele jaren yoga gepraktiseerd en gedoceerd. Zij heeft docentenopleiding gevolgd van Stg. Raja Yoga Nederland en is internationaal gecertificeerd yoga-docent van de Himalaya Yoga Meditatie Traditie (HYT-TTP 600 en E-RYT 500) – een authentieke 5000 jaar oude yoga traditie, waarin zij ook is geïnitieerd

In een studie, getiteld “Hoe word ik weer heel?”, heeft Louella de effecten van yoga onderzocht op de gezondheid en het functioneren van de mens.

Louella is hoofddocent (Leading Teacher) aan de yogadocentenopleiding van de Himalaya Yoga Meditatie Traditie in Nederland (HYT TTP-NL), onderdeel van de Stichting Himalaya Yoga Nederland, waarvan Louella mede-oprichter en bestuurslid is; en als yoga-docent aan het Himalaya Yoga Meditatie Instituut Nederland geeft zij les in Raja Yoga volgens de Himalaya Yoga Meditatie Traditie, in de regio Tiel (www.himalaya-yoga.nl).

Louella is tevens een Licenced HeartMath Provider en hartcoherentie trainer, opgeleid aan het Institute of Heartmath. Met zelfreguleringstechnieken en biomedische feedback stelt zij mensen in staat zèlf invloed uit te oefenen op hun eigen hersenactiviteit, om zo controle te krijgen over hun automatische stressreactie. Sommige HeartMath-technieken past Louella ook toe bij de yoga (www.hartenyoga.nl).