Himalaya Traditie

Sinds duizenden jaren zijn de Himalayas de verblijfplaats van de rishi‘s (zieners).

TwaaIfhonderd jaar geleden bracht Shankaracharya zijn leringen onder in 5 centra van de Himalayan Traditie. Een van die vijf is de Bharati erfopvolging, onze Traditie. Bha betekent “het licht der kennis”, rati betekent “een geliefde die erin verzonken is”. Bharati duidt derhalve op “degene, die als een geliefde van kennis, volledig in haar licht verzonken raakt”. De methoden en filosofieën van de Himalaya Traditie hebben de tand des tijds doorstaan. Vele generaties hebben dit pad van zuivere meditatie gevolgd en hebben zodoende een immense reserve aan kennis opgebouwd.

De Himalaya Traditie is geen traditie waarin een leraar zichzelf tot guru kan verklaren en waarin van de leerlingen verwacht wordt, dat ze de guru blindelings volgen. De Traditie verschaft de student de mogelijkheid om geschriften en ervaringen van overige meesters te raadplegen, ten einde de leringen van de eigen meester, zelfstandig te kunnen beredeneren en begrijpen.

De Himalaya Traditie combineert een aantal elementen, waaronder de wijsheid van Patanjali‘s Yoga Sutras, Raja Yoga en specifieke mondeling overgeleverde instructies en ervaringen. In de Traditie vormen deze elementen een geïntegreerd geheel. Zowel de hoofdgedachten als de beoefening van alle bekende meditatiesystemen maken er deel van uit en zijn grotendeels ook ontstaan uit deze traditie. Het eerste doel van de Traditie is om inzicht te verwerven over wie men is, zijn ware aard te ontdekken en te kennen.

De stichting, die voortkomt uit het Himalaya Yoga Meditatie Instituut Nederland, heeft als doel de kennis van yoga-meditatie te onderwijzen en beschikbaar te maken, zoals deze is overgeleverd in de Himalaya Yoga Meditatie Traditie. Dit doel wordt gerealiseerd door het verzorgen van opleidingen en cursussen voor hen die zich willen bekwamen en verdiepen in de yogawetenschap, en/of opgeleid willen worden tot yogadocent(e).