Dirk Gijsels

Dirk werd opgeleid in de Himalayan Tradition, met Marilou Hermens als mentor. Hij verbleef meermaals geruime tijd in de Ashram van de Traditie, in Rishikesh, waar hij persoonlijke begeleiding ontving van Swami Veda Bharati, Swami Ritavan Bharati en andere ‘senior teachers’.

Hij volgde eveneens seminaries van de ‘Himalayan Institute’ (met Rolf Sovik, Shari Friedrichsen en Sandra Anderson). Ook nam hij deel aan verschillende opleidingen met Swami Tatsat Bharati in Berlijn.

De belangrijkste interesse van Dirk is aandacht voor het pranische aspect van yoga, de Samkhya leer en de Yoga-Sutra’s van Patanjali. Dirk gaf reeds verschillende seminaries en workshops hierover in Belgie, ook in het Engels, voor een internationaal publiek. Hij is eveneens verbonden aan de ‘School voor Ayurveda’ in Gent.